Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Αποπεράτωση και Αναδιαμόρφωση κτηρίου κατοικιών στην Άνδρο

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Βίλμα Αγραφιώτη
Στατική Μελέτη: Κωστής Αγραφιώτης
Δεν υπάρχουν σχόλια: