Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ


Abstract Apokatastasi
Αποπεράτωση και Αναδιαμόρφωση κτηρίου κατοικιών στην Άνδρο

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Βίλμα Αγραφιώτη
Στατική Μελέτη: Κωστής Αγραφιώτης
Μελέτη: Άνω διάβαση Αυτ/μου Πύργος-Τσακώνα: Προεντεταμένη Γέφυρα τριών ανοιγμάτων μήκους 65 μέτρων και πλάτους 17 μέτρων για την ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ O.T.M Α.Ε.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ζωή Μπαλαμπάνη 
Στατική Μελέτη: Κωστής Αγραφιώτης